FANDOM


2012: เจ้าภาพ "ความคิดสร้างสรรค์ สู่งานวรรณกรรม" 2017: หายตัวในคฤหาสน์วินรี่ขณะทำพิธีกรรมอาถรรพ์

Profile

ผู้มีความคิดประหลาดจนไม่มีใครอยากเป็นเพื่อน แต่เธอเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความสามารถในการแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ เช่น อาเจียนของผู้ป่วยเคยเป็นอาหารอะไรมาก่อน รู้ว่าอาคารแต่ละหลังใช้เหล็กกี่เส้น ปูนกี่ถุง อิฐกี่ก้อน ฯลฯ ทำงานแผนกนิติเวช เป็นผู้ช่วยของฟิลิเซีย หวาดกลัวที่จะเล่าเรื่องก่อนนอนเพราะกลัวฝันถึงมัน เธอมักมีคำพูดติดปากขึ้นต้นว่า "ไม่ช้าไม่นาน..." เป็นคนปากไม่สร้างสรรค์และพูดจาชวนหาเรื่อง
Alice rune
รับข้อมูลจาก "http://th.friendforever.wikia.com/wiki/Alice_Celia?oldid=717"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki