FANDOM


2010 ตุลาคม-พฤศจิกายน: เป็นผู้ช่วยของเนโกะ ธันวาคม: เป็นผู้ช่วยของเซร่า 2013, 2014 เป็นผู้ช่วยของเนโกะ 2015 พ้นสภาพผู้ช่วยของเนโกะ

Profile

ถูกเซร่าเผาทั้งเป็น
Calc rune