FANDOM


2011: แต่งงานกับพนักงานขายเครื่องเสียง

2012: พ่อของเธอป่วยเป็นมะเร็งจนเสียชีวิต

2013: มีลูกสาว

2014: ถูกวีด้าใช้ดาบแทงอกเสียชีวิต

2015: วิญญาณของเธอเข้าสิงสู่เนโกะ

Profile

วิญญาณของเธอไปสู่สุคติ

Flou rune