FANDOM


2013: วางยาอาของเร็ต

Profile

เป็นทายาทตระกูลมิซึมิ เป็นน้องสาวของเอลวิน โกรธแค้นที่พี่ชายถูกแกล้ง จึงตามไปแก้แค้นคนที่เคยรังแกพี่ชาย รักพี่ชายเป็นอย่างมาก แต่หลังจากรู้ความจริงว่าพี่ชายเป็นบุตรบุญธรรม จึงคอยจิกกัดอยู่เสมอๆ เพราะกลัวว่าพี่ชายจะแย่งสมบัติของตระกูล มีเล็บสีชมพูเป็นอาวุธ ใช้ข่วนเป็นรูปกากบาท เกลียดคนที่เก่งกว่าตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่สะใภ้ ครั้งหนึ่งเคยทำร้ายเร็ต โดยถีบตกบันไดคฤหาสน์ ทำให้เร็ตตกเลือดจนแท้ง อยากเป็นจอมเวทย์ในตำนานเหมือนเซร่า เธอต้องการผลึกสีรุ้งที่ฝังอยู่ในตัวของเซร่า

Laila rune