FANDOM


2008: เป็นผู้ช่วยของจีน

2009: แต่งงานกับชาวต่างชาติ

กุมภาพันธ์ 2013: มีลูกชาย

เมษายน 2013: แม่เสียชีวิต

2014: พี่สาวเสียชีวิต

กันยายน 2015: สามีและลูกชายเสียชีวิต

ธันวาคม 2015: ถูกเนโกะใช้ดาบแทงจนเสียชีวิต

ธันวาคม 2016: วิญญาณของเธอได้ไปสู่สุคติ

Profile

มีอุปนิสัยโหดร้ายเจ้าคิดเจ้าแค้น

Lith rune