FANDOM


2011 ธันวาคม โฟลแต่งงาน สตรอนเป็นผู้ช่วยของโฟล

2012 มกราคม: เซร่าแต่งงานใหม่กับสามีคนปัจจุบัน กุมภาพันธ์: ก่อตั้ง Braid มีนาคม: อลิซปรากฏตัวครั้งแรก เมษายน: พ่อของโฟลเสียชีวิต พฤษภาคม: อลิซเป็นเจ้าภาพงาน "ความคิดสร้างสรรค์ สู่งานวรรณกรรม" กรกฎาคม: เร็ตต้องคำสาป สิงหาคม: เกิดเหตุการณ์ตึกถล่ม กันยายน: สโตรเป็นผู้ช่วยของจีน ตุลาคม: ไอลี่คลอดลูกสาว พฤศจิกายน: มารีเป็นผู้ช่วยของไอลี่ เริ่มโปรเจกต์ T7

รับข้อมูลจาก "http://th.friendforever.wikia.com/wiki/Stories6?oldid=728"